10 dnevna vremenska napoved ZEVS

10-dnevno Vremensko Napoved vremenskega društva ZEVS imate lahko tudi na lastnih straneh!

Kako umestiti vremensko napoved v spletno stran? Najbolje je začeti kar s primeri!

Prvi primer:

Izberemo Navy za barvo ozadja, velikost obeh pisav 2, tip pisave Arial, barvo obeh pisav yellow ter število dni Napovedi 5. To bi se pokazalo takole:Navedeno dosežemo z umestitvijo iframe objekta v našo spletno stran. Koda bi morala biti takšna:


Drugi primer:

V tem primeru izberemo tip pisave za polje datum Geneva, za temperaturo pa Times. Barva ozadja lightblue. Velikost datuma je 1, temperature pa 3, barva datuma je črna, temperature pa temno modra. Dnevi napovedi so štirje. To se prikaže takole:

Navedeno dosežemo z umestitvijo iframe objekta v našo spletno stran. Koda bi morala biti takšna:


Tretji primer:

Navpično izvedena Napoved: izbrali smo tip pisave Geneva, velikosti 2, barve rdeče. Za dva dni vnaprej na zelenem ozadju. Grozna barvna kombinacija se prikaže takole:

Navedeno dosežemo z umestitvijo iframe objekta v našo spletno stran. Koda bi morala biti takšna:


PARAMETRI:

Barva ozadja:
BG=[color] (prednastavljeno: blue) color je obstoječa barva po specifikaciji barv v html kodi. Eno od tabel obstoječih barv lahko dobite tukaj.

Barva pisave:

F1Color=[color] Barva pisave v polju, kjer je datum (prednastavljeno: white)
F2Color=[color] Barva pisave v polju, kjer je temperatura (prednastavljeno: white)

color je obstoječa barva po specifikaciji barv v html kodi. Eno od tabel obstoječih barv lahko dobite tukaj.

Vrsta pisave:

F1Face=[font face] Vrsta pisave v polju, kjer je datum (prednastavljeno: Verdana)
F2Face=[font face] Vrsta pisave v polju, kjer je temperatura (prednastavljeno: Verdana)

font face je obstoječa vrsta pisave po specifikaciji vrst v html kodi. Nekatere od vrst pisav so: Verdana, Arial, Geneva, Helvetica, Times, Courier ipd.

Velikost pisave:

F1Size=[size] Velikost pisave v polju, kjer je datum (prednastavljeno: 1)
F2Size=[size] Velikost pisave v polju, kjer je temperatura (prednastavljeno: 1)

size je velikost pisave. Od 1 do 10.

Velikost slikic v Napovedi:

W=[pixel] dolžina slikice v pixel (prednastavljeno: 50)
H=[pixel] širina slikice v pixel (prednastavljeno: 40)

pixel je število točk za dolžino/širino slikice. Originalna slikica je velika 50x40, vsako njeno širjenje povzroči določena popačenja. Za normalen izgled je potrebno paziti na razmerje W:H, da ostane enako 5:4.

Število dni v Napovedi:

Dni=[število] Število dni za katere hočemo napoved (prednastavljeno 10)

število je številka od 1 do 10. Napoved se začenja z Danes, torej pri številu 10 dobimo Napoved za danes + za devet dni vnaprej.

Kako se dodaja parametre:

parametre se dodaja na koncu linka - za NapGlej.asp in se jih od imena strani loči z ?. V primeru večih parametrov so med seboj ločeni z znakom &. Torej naprimer: ...../NapGlej.asp?BG=red&F1Face=Verdana&F1Size=2.

Velikost okna iframe:

Velikost okna je odvisna od števila izbranih dni in velikosti pisav. Pri obeh pisavah 2 in vodoravni napovedi računajte na 100 točk/dan + 14 točk. Širina je pri tem 70 točk. Navpično napoved je malce težje izračunati, ob privzeti velikosti pride širina 70 točk/dan + 14 točk, medtem ko je dolžina vedno 100 točk. Ob nespremenjenih velikostih sličic (W & H). Z različnimi nastavitvami, ki jih podpira ukaz iframe pa se lahko po mili volji igrate. Na voljo je namreč veliko različnih nastavitev.

Desetdnevna vremenska napoved ZEVS je delo vremenskega društva ZEVS in je edina alternativna vremenska napoved v Sloveniji!

Desetdnevno vremensko napoved ZEVS lahko dobivaš tudi po elektronski pošti!

Lahko pa si ogledaš celoten Arhiv Vremenskih napovedi ali pa celoten nabor storitev vremenskega društva ZEVS!


Simbiont d.o.o., powered by geoStik, oblikovanje Tjaša Žurga