Krtina: 8,3 Luče: 7,4 Laško: 7 Leskovec: 8,5 Gradišče: 6,1 Družinska Vas: 8,5 Spodnje Kraše: 7,6 Birna vas: 7,5 Stražišče: 8 Planina pri Cerknem: 7,3 Logatec: 6,6 Žagolič: 6,1 Duplje: 7,2