Krtina: 0,8 Luče: -0,8 Laško: -0,7 Leskovec: 0,2 Gradišče: 0,9 Družinska Vas: 0,2 Spodnje Kraše: 0,2 Birna vas: -1,2 Stražišče: 0,3 Planina pri Cerknem: 0,9 Logatec: 0 Žagolič: -0,2 Duplje: -0,3