Toliko, kot je žafranov, je tudi ljudi.

Toliko, kot je žafranov, je tudi ljudi.