Letos sem pa zgoden, se pozna, da je malo snega.

Letos sem pa zgoden, se pozna, da je malo snega.