Strunjanski klif


A je moč najti mir in lepoto sredi vrveža na slovenski obali sploh še mogoče? Najverjetneje ne, porečete.

Pa vendar je tu zaliv, ki opazovalcu postreže na ogled vso mogočnost narave, skrit pred množičnim turizmom, pa vendar v osrčju naše obale.

Naravni rezervat Strunjan je del Krajinskega parka Strunjan, zavarovan z odlokoma občin Izola in Piran o razglasitvi Krajinskega parka Strunjan (Uradne objave Primorskih novic 3/90, 5/90).

Naravni rezervat Strunjan obsega severno obrežje Strunjanskega polotoka s pripadajočim 200 metrskim pasom morja. Najznačilnejši del rezervata je 4 km dolg, do 80 m visok flišni klif, katerega prepadne stene so občasno prekinjenjene z erozijskimi grapami, stik morja in kopnega pa je v celoti ohranjen v bogastvu svojih naravnih oblik in procesov.

Na celotni dolžini klifa so dobro vidne vodoravne plasti laporja in peščenjaka, zanimivi pa so geološki in geomorfološki pojavi kot so nalomljeni skalni bloki, spodmoli, mikrotekstonski prelomi in gube, ki so še posebej izraziti na posameznih rtih.

Morski del rezervata odlikujejo ohranjeni ekološki procesi, prisotnost hladnoljubnega in sredozemskega raslinstva in živalstva ter posledično velika pestrost vrst in združb.

Sestop je dokaj varen, po uhojeni, a precej strmi poti.

Najznačilnejši del naravnega rezervata je flišni klif, ki mestoma dosega višino 80 metrov, v stenah pa so dobro vidne vodoravne plasti apnenčevega peščenjaka, laporja in turbidita. Značilna je abrazijska terasa ob vznožju klifa. Naravni stik morja in kopnega omogoča ohranitev naravnih oblik in procesov.

Kopni del rezervata je porasel z značilnimi submediteranskimi grmovnimi in drevesnimi vrstami – jesenom, črnim gabrom, rujem, idr. Na Rtu Ronek uspevajo tudi prave sredozemske rastline, kot sta mirta in jagodičnica.

Zaradi navedenega je naravni rezervat Strunjan izjemnega pomena za ohranjanje pestrosti rastlinstva in živalstva ter naravnih vrednot slovenskega morja in obrežja, pa tudi celovitosti morskega ekosistema v Tržaškem zalivu.

16.8.2006

foto: Krtina Team

vir: krtina.com/galerija

 

 

vir: krtina.com/galerija (2006)

Tags:

02 potepanja

Dodaj komentar

biuquote
  • Komentar
  • Predogled
Loading